Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő:

  • Invitech ICT Services Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., cégjegyzékszám: 01-09-414291)

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Fazekas Balázs
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 1 801 1649
E-mail: fazekasb@invitech.hu

 

Kezelt adatok köre:

A pályázó által megadott önéletrajzi adatok (születési adatok, cím, webes elérhetőség, telefonos elérhetőség, végzettségek, ismeretek, munkahelyi tapasztalat, preferenciák, a pályázó által megadott egyéb információk, fénykép).

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő által meghirdetett munkakör betöltése, valamint a jövőbeni állásajánlatokról való tájékoztatás.

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció megerősítése hiányában: 30 nap. Megerősítés esetén az utolsó belépéstől számított 24 hónap; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor az érintett a regisztrációját megszünteti.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozó:

Neve: Nexum Magyarország Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.
Cégjegyzékszám: 06 09 004861
Adószám: 11398822-2-06

Ellátott feladat: A Karrier Portál alkalmazásának szolgáltatói üzemeltetése és karbantartása.

 

A pályázó jogai adatai kezelésével kapcsolatban:

Az pályázó a karrierinvitech@invitech.hu e-mail címen kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

A pályázó a „Személyes oldalam” menüpontban saját maga is törölheti és helyesbítheti megadott adatait.

 

Jogorvoslat:

A pályázó adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.